понеделник, 12 септември 2016 г.

 

„МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ-БЪЛГАРИЯ“ е юридическо лице, което спомага за осъществяване дейността на БЪЛГАРСКИ КОЛЕГИУМ ОСАННА.
То е основано през 2006 г. с цели:
Изследване, развитие и обогатяване на духовния и културния живот; Създаване условия за изява на творческите способности на младото поколение; Създаване на условия за духовна и културна интеграция на хората в неравностойно положение; Запазване на обичаите и традициите на българския народ; Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: проучване и анализ на общественото мнение; контакти и сътрудничество с други организации в страната и чужбина; активно участие на членовете на сдружението в подготовката и реализацията на организираните от него дейности и мероприятия, поотделно и чрез органите за управление; ефективно управление на постъпващите в сдружението финансови и други средства.
Сдружението има следния предмет на дейност: Осъществяване на: културно-просветна дейност; научно-изследователска дейност; благотворителна дейност; консултантска и информационна дейност.
Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: издателска, звукозаписна, продуцентска, импресарска, посредническа дейност; консултантски и информационни услуги; изработване и управление на проекти, маркетинг, реклама и проучване на общественото мнение; организиране на културни мероприятия – спектакли, фестивали, концерти, чествания, изложби, експедиции, лагери, семинари, курсове, школи за повишаване на квалификация и преквалификация.
От 2006 до 2012 г. сдружението участва в организирането на ежегодния Международен фестивал на православната музика „Св. Богородица-Достойно есть” - Поморие, а от 2010 година то е и сред основните съорганизатори на този значим форум на православната култура в Европа.
През 2011 г. сдружението печели подкрепата на Министерството на културата за реализиране на проекта „Българска духовна музика – 1330 години България 681 – 2011“.
През 2012 г. сдружението печели подкрепата на НФК по Програма за културни контакти „Мобилност“ за проект „Брегмофония в лятото на Киети“ с участието на Представителния академичен хор на Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“.
През 2012 г. сдружението осъществи цикъл благотворителни концерти „Българска духовна музика – брегмофония и античност“ в столичния Старинен храм Ротонда „Св. Вмчк Георгий Победносец“.

    

Няма коментари:

Публикуване на коментар